De Stentor restyle

De Stentor restyle
Regionaal dagblad de Stentor verschijnt in het gebied van Flevoland tot de Achterhoek en van noord-oost Overijssel tot zuid-west Veluwe. Aan mij werd gevraagd om de etalage van de cover eigentijdser en helderder te maken. Een blokvorm met de ankeilers lag al snel voor de hand, omdat hier duidelijke (beeld-)keuzes voor vereist zijn. Het reeds bestaande logo heb ik hiervoor omgevormd, en de letters ‘d’ en ‘S’ verwerkt in een rode blokvorm, zodat er een beeldmerk ontstaat dat een eigen identiteit en kracht uitstraalt.

Om de voorpagina er aantrekkelijker uit te laten zien was er eveneens een verzoek om de hoeveelheid artikelen hierop te beperken. Daarnaast heb ik ook de etalage van het regiokatern van een restyle voorzien.

Om de nieuwe merkidentiteit kracht bij te zetten kreeg ik van marketing director Erik Pas het verzoek een Merkboek te maken, waarin de kernwaarden beschreven staan die de Stentor duiden en waar zij haar identiteit aan ontleend.

Het nieuwe logo hield in dat er ook nogal wat uitingen, waar het oude logo van de Stentor in werd gebruikt, onderworpen werden aan een restyle (binnen die van alle Wegener Media dagbladtitels). Met name het meer aanwezige rood is hier een uitvloeisel van.

Gemaakt in dienst van Wegener Media

30/07/2016